Chạp phô Nguyên

Đậu nành giống cổ Phương Lâm
Xuất xứ: Đồng Nai
Quy mô: Hợp tác xã
Đậu đen xanh lòng Quảng Ngãi
Xuất xứ: Quảng Ngãi
Quy mô: Hộ cá thể