Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối (chỉ được sử dụng trong thanh toán, thực hiện chính sách đổi trả hàng)

Không chia sẻ cho bên thứ 3 hoặc sử dụng vào mục đích quảng cáo mà không được sự đồng ý từ khách hàng.
Nguyên hoàn toàn tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mọi thông tin chỉ được cung cấp khi các Cơ quan Pháp luật yêu cầu.