Kênh Thể NghiệmSự Kiện Nghệ Thuật Thể Nghiệm

THỂ NGHIỆM NHỮNG “NGÔN NGỮ” KHÁC

https://www.youtube.com/watch?v=-gLX-URJk6U&feature=youtu.be☘️☘️ THỂ NGHIỆM NHỮNG “NGÔN NGỮ” KHÁC ☘️☘️  (English below) Con người hiện đại là con người biết chấp nhận những hình thái “ngôn ngữ” khác mình, và biết chấp nhận bản thân với “ngôn ngữ” khác người. Vì giao tiếp là để hiểu, không nhất thiết phải phô diễn quá nhiều kiến thức, kỹ năng. Và sự thấu hiểu đóng một vai trò rất thiết thực trong đời sống, khi mình hiểu mình hiểu nhau sẽ rất dễ dàng đưa ra những quyết định phù hợp, hiệu quả, trên mọi mảng đời sống. Hướng tới tinh thần thấu hiểu đó, tại không gian tương tác thể nghiệm của Nguyên trong sự kiện ở Đà Lạt, Nguyên nỗ lực xây dựng những khu vực tương tác để các bạn có thể thể nghiệm những hình thái “ngôn ngữ khác”, nơi mà các bạn có thể được lên tiếng, hoặc đơn giản chỉ để ngắm nhìn, lắng nghe nhau – bằng tấm lòng chân thành trong sáng nhất. Trân trọng, — 

Today, modern man is a person who can accept and understand different forms of “language”. And understanding plays a very practical role in life, when we understand each other, it will be very easy to make appropriate and effective decisions in all areas of life. Towards that spirit of understanding, at Nguyen’s experimental interactive space during the event in Da Lat, Nguyen strives to build interactive areas so that you can experience forms of “other languages”, where you can speak up, or simply watch and listen to each other – with the purest sincerity. 

Best regards,

 —

 Theo dõi trang thông tin sự kiện tại đây: https://bitly.com.vn/7c80dw 

Follow the event information page here: https://bitly.com.vn/7c80dw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *