NGUYÊN – EXPERIMENTAL TOFU & ARTS: TEAM BUILDING 9/2020

THE VERY FIRST FOCUS TO BUILD UP THE COMPANY: HUMAN!Part 1: Learn how to work as a team!The team were divided into 3 ( Cooking team, Bar team and cleaning team) then each team was assigned their own task to take responsibility on preparing food, drink, and cleaning stuffs. They have to run with a limited time to make sure to finish the task before […]

NGUYÊN’S TEAM BUILDING (17/5/20)

Nội dung chương trình team building: Phần 1: Brand & product knowledge -14:00- 16:00: Buổi training tại điểm bán mang đi và kho tại quận 7 về kiến thức sản phẩm và kiến thức về brand cho dàn nhân sự vừa cá tính, có gu , có chiều sâu và siêu.. tăng đông!  PHẦN 2: TRẢI NGHIỆM VĂN HOÁ TRÊN BÀN ĂN – CÔNG DÂN […]