PHỤC VỤ TIỆC NGỌT TẠI CÔNG TY CREATORY LIFE

Cuối tuần rồi Nguyên vừa nhận đặt sự kiện tiệc ngọt hơn 300 phần tại Creatory, là một công ty về sáng tạo nội dung số. Cũng có một tý áp lực vì các bạn tham dự đều là những người trẻ, có gu thưởng thức. Ban đầu hơi sự cố một chút về bố trí nhưng rồi mọi thứ đều rất “Wow”, Nguyên nhận […]