CUBISM, Guillaume Apollinaire

“Les Demoiselles d’Avignon: năm phụ nữ trẻ đã thay đổi nghệ thuật hiện đại mãi mãi. Những khuôn mặt được nhìn thấy đồng thời từ phía trước và chính diện, những cơ thể góc cạnh có hình dáng nữ tính gợi cảm từng biến mất sau những đường nét bất đối xứng – với bức tranh này, Picasso đã cách mạng hóa toàn bộ lịch […]

The Sixth Sense of the Avant-Garde

Sự “chạm ” cũng như sự chuyển động của các giác quan xúc cảm chiếm một vị trí quan trọng trong nghệ thuật hiện đại. Điều này được nghiêm túc bàn luận và tán dương rộng rãi, như thể nó đại diện cho một bước đột phá trong thời đại chủ yếu về hình ảnh. Cuốn sách này lật lại lịch sử để cho thấy […]