VietFeelers

VietFeelers is a printshop of Nguyen – Experimental Tofu & Arts (*). The highlight of the products at VietFeelers are the drawings created by young Vietnamese artists. With this printshop, through visual art, we aspire to become a cultural bridge between Vietnam and the world, to bring people closer together. That is also the Vision and Mission of Nguyen – Experimental Tofu & Arts

<>

 

The works at VietFeelers are usually hand-drawn, sketched and scanned by the artist. These works are inspired by the simple moments that we can always encounter in our daily life, or it could be the artist’s inner flow, thoughts when they collide and have experiences with life.Life is very alive. Art materials are always diverse, but to create a soulful work, it is the experience and depth of the artists’ personalities.

 

VietFeelers is confident to bring to you a piece of contemporary works of Vietnam, with high applicability to current life.

Best regards,

(*) Nguyen – Experimental Tofu&Arts (since 2014) is a retail company with product lines inspired by Vietnamese culture: FnB, Event, Printshop, Souvenir shop. We have been coordinating with Vietnamese artisans from different fields to create the most prestigious, soulful and quality products. Our mission is to spread the spirit of “experimental” in cuisine and other art forms through honesty and understanding. 

Learn more about us at https://www.facebook.com/Vietfeelers

Giới thiệu về VietFeelers,

VietFeelers là dòng sản phẩm Ấn bản của Nguyên – Tàu Hủ Thể Nghiệm (*), với điểm nhấn là các hình vẽ được sáng tác bởi các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Với dòng sản phẩm này, thông qua nghệ thuật thị giác, chúng tôi mong muốn trở thành một cây cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với Thế giới, để mang mọi người đến gần với nhau hơn. Đó cũng chính là Tầm nhìn, sứ mệnh của Nguyên – Tàu Hủ Thể Nghiệm.

<<Vài nét về các tác phẩm tại VietFeelers>>

Các tác phẩm tại VietFeelers thường được nghệ sĩ vẽ tay, ký họa rồi scan lên máy. Những Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc giản dị mà chúng ta luôn có thể bắt gặp trong đời sống hàng ngày, hoặc là đó có thể là dòng nội tâm, suy tưởng của người nghệ sĩ khi va chạm với những hoạt động sống rất đời….Chất liệu sáng tác nghệ thuật luôn phong phú, nhưng để làm nên một tác phẩm có hồn, chính là trải nghiệm, chiều sâu trong tính cách của những nghệ sĩ.VietFeelers tự tin sẽ mang đến cho quý khách một những tác phẩm mang tính thời đại của Việt Nam, với khả năng ứng dụng cao vào đời sống.

Trân trọng,

(*) Nguyên – Tàu Hủ Thể Nghiệm (từ 2014) là một công ty bán lẻ với các dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam: FnB, Event, Printshop, Souvenir shop. Chúng tôi phối hợp với các nghệ nhân từ các ngành nghề khác nhau để tạo nên những sản phẩm chất lượng, có hồn, uy tín nhất. Sứ mệnh của chúng tôi là lan tỏa tinh thần thể nghiệm trong ẩm thực và nghệ thuật thông qua sự chân thật và hiểu biết.al